On Air Schedule

Regular Program

Navigator

 • "Shiba Ryotarou Tanpen Kessakusen"
  • OBC Osaka Every Saturday 18:00-18:30
  • TBS Radio Every Saturday 18:00-18:30

Audio Drama

 • NHK Radio 1 Every Sunday 19:20-19:50
  "Shin Nichiyo Meisakuza"

Radio and Television

January 2021 On-air Schedule

 • 1/1(Fri) BSA 19:00 – 20:55
  "Kiseki no Pianisto Tsuji Nobuyuki
   Kenban ga kanaderu Ale
   – Egao de areru hinotameni – "(Narration)
 • 1/18(Mon) BS TV-TOKYO 18:54 – 22:00
  "52nd Toshiwasure Nippon no uta Playback Part2 "
 • 1/30(Sat) BS Fuji 12:00 – 12:55
  "Inori – KamitoHotoketo"
  Episode 4 "Nihonsyoki ni miru KamitoHotoketo"
  (First broadcast: July 25, 2020 on Mie TV)
 • 1/4(Mon) TV-Asahi 13:00 – 13:30
   "Tetsuko no heya"
 • 1/19(Tue) BS TV-TOKYO 18:54 – 22:00
  "52nd Toshiwasure Nippon no uta Playback Part2 "

December 2020 On-air Schedule

 • 12/13(Sun) TV-Tokyo 14:00 – 16:00
  "Oitsumeru"(re-air)
 • 12/28(Mon) MTV 18:00 – 18:55
  "Inori – KamitoHotoketo"
  Episode 4 "Nihonsyoki ni miru KamitoHotoketo"(re-air)
 • 12/31(Thu) TV-Tokyo 16:00 – 22:00
  "53rd Tshiwasure Nippon no uta"
 • 12/28(Mon) NHK G 1:11 – 1:41(27th midnight)
  "Sayonara My Way!!!"(re-air)
 • 12/30(Wed) MTV 17:00 – 17:55
  "Inori – KamitoHotoketo"
  Episode 7 "Shukendou no naritachi to hirogari"(re-air)
Return to Top ▲Return to Top ▲