On Air Schedule

Regular Program

Navigator

 • "Shiba Ryotarou Tanpen Kessakusen"
  • OBC Osaka Every Saturday 18:00-18:30
  • TBS Radio Every Saturday 18:00-18:30

Audio Drama

 • NHK Radio 1 Every Sunday 19:20-19:50
  "Shin Nichiyo Meisakuza"

Radio and Television

March 2019 On-air Schedule

 • March 17 (Sun) NHK E-Tele 14:30-16:00
  "Matsuri no Hibiki -Chiiki Dento Geinou Matsuri 19st-"

January 2019 On-air Schedule

 • January 7 (Mon) BS 20:00-23:06
  "New Mitsuhiko Asami series ‘Amagitoge Satsujin Jiken’ "
  https://www.tbs.co.jp/getsuyou-meisaku/20190107/
 • January 19 (Sat) NHK Radio 1 5:00-7:40
  "Maiasa Radio ‘Interview Ashita no Hito’ "
  *Starring schedule: From 6:14
 • January 19 (Sat) NHK E-Tele 23:00-24:00
  "Futari no Michiyuki
  -Fukumi Shimura & Michiko Isimure no ‘Okinomiya’- "(Recitation)
Return to Top ▲Return to Top ▲